نیکروز مستوفی

نیکروز مستوفی

4.2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

4

امتحان

4.2

اخلاق

4.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر بنده درباره دکتر مستوفی بسیار مثبت است و استادی بسیار توانمدی هستند و بسیار پیگیر کارهای دانشجویان.


رشته های مرتبط

سنجش از دور

مهندسی عمران

مهندسی شهرسازی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی نیکروز مستوفی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نیکروز مستوفی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.