زهراسادات مشکانی فراهانی

زهراسادات مشکانی فراهانی

3.4 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4.5

نمره

2.5

امتحان

2.6

اخلاق

4.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خیلی خوب درس میده ولی نمره نه

1398

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

مهندسی برق قدرت