علیرضا موسوی شیرازی

استاد علیرضا موسوی شیرازی

1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید