#مهسا_امینی
محمدرضا نصیری سروی

محمدرضا نصیری سروی

3.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3

امتحان

3.1

اخلاق

4.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

مهندسى برق