محمدرضا نصیری سروی

استاد محمدرضا نصیری سروی

3.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

4.8

اکثر نمرات

18

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسى برق
  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید