محمدرضا نصیری سروی

محمدرضا نصیری سروی

3.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

4.8

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق قدرت

مهندسى برق

مهندسی پزشکی