عفت نجارنوبری

عفت نجارنوبری

3.2 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

2.7

امتحان

3.4

اخلاق

2.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آمار ریاضی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

مهندسی نفت

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی عفت نجارنوبری در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عفت نجارنوبری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.