آمنه هوشمند ویکی

آمنه هوشمند ویکی

4.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی آمنه هوشمند ویکی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد آمنه هوشمند ویکی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.