--}} اباذر وحدت آزاد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
اباذر وحدت آزاد

اباذر وحدت آزاد

2.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.3

نمره

1.5

امتحان

3

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسي مكانيك