حسن پایاب

استاد حسن پایاب

4.1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
ثبت نام اساتید