سحر پشتکوه

سحر پشتکوه

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

شهرسازی

مهندسی معماری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سحر پشتکوه در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سحر پشتکوه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.