--}} امیر حسین کردنوری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
امیر حسین کردنوری

امیر حسین کردنوری

2 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی امیر حسین کردنوری در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امیر حسین کردنوری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.