آیدا گیفانی

آیدا گیفانی

3.4 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.1

امتحان

3.3

اخلاق

3.7

میانگین نمره

12

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی