احمد ابراهیمی

احمد ابراهیمی

2.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

1

نمره

3.7

امتحان

4

اخلاق

1.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت