--}} روزبه اسد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
روزبه اسد

روزبه اسد

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی روزبه اسد در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد روزبه اسد را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.