اصغر اللهوردیزاده شیخلو

اصغر اللهوردیزاده شیخلو

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.3

امتحان

3.3

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت عمومی

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی اصغر اللهوردیزاده شیخلو در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد اصغر اللهوردیزاده شیخلو را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.