کامبخش بصیری

استاد کامبخش بصیری

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.9

امتحان

2.6

اخلاق

3.7

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسي پزشكي
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید