سرور بهبهانی

استاد سرور بهبهانی

4.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4.4

امتحان

4

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

نمره خود دانشجو رو میده و اگر بخواد اضافه میکنه/امتحانات سیگنال پارسال و تجهیزات امسال به شدت سخت بودند

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید