مهرداد آزادی

مهرداد آزادی

1.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی کامپیوتر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مهرداد آزادی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.