مهرداد آزادی

استاد مهرداد آزادی

1.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.3

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی کامپیوتر