مهرداد آزادی

استاد مهرداد آزادی

1.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.3

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید