امیر آقا بالائی

امیر آقا بالائی

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4

نمره

2

امتحان

1

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

نقشه نگاری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی امیر آقا بالائی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امیر آقا بالائی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.