سام روزبهانی

سام روزبهانی

4.7 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

دکتر سام روزبهانی یکی از بهترین اساتید دوره کارشناسی من بودند.

1399

رشته های مرتبط

برق - مهندسی کنترل

مهندسی برق قدرت

مهندسی برق