سام روزبهانی

استاد سام روزبهانی

4.7 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

دکتر سام روزبهانی یکی از بهترین اساتید دوره کارشناسی من بودند.

سال 1399

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی کنترل
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید