سوزان قلعه باغی

سوزان قلعه باغی

5 (13 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالی


به معنای واقعی کلمه در تخصص خود استاد هستن .


اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سوزان قلعه باغی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.