فاطمه معینیان

استاد فاطمه معینیان

4.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

4.5

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید