فاطمه معینیان

فاطمه معینیان

4.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.5

نمره

4.5

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت