مهدی ندیری اندبیلی

استاد مهدی ندیری اندبیلی

2.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

3

امتحان

1.8

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تنها شانس پاسی الک 2

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق الکترونیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی مهدی ندیری اندبیلی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مهدی ندیری اندبیلی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.