حسین احمدی دانش آشتیانی

استاد حسین احمدی دانش آشتیانی

2 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

5

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید