محمدعلی نکویی

محمدعلی نکویی

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

3

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی محمدعلی نکویی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمدعلی نکویی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.