--}} افشین رهنماقره خان بیگلو - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
افشین رهنماقره خان بیگلو

افشین رهنماقره خان بیگلو

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت ریسک و بیمه

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی افشین رهنماقره خان بیگلو در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد افشین رهنماقره خان بیگلو را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.