امیدعلی چمنی

امیدعلی چمنی

5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

4.9

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

از هر نظر فوق العاده هستن. اخلاق و شخصیت و نمرده دادن و کمک کردن 20

1401

رشته های مرتبط

مدیریت بیمه

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی امیدعلی چمنی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امیدعلی چمنی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.