زین العابدین نجات ثابت

استاد زین العابدین نجات ثابت

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی زین العابدین نجات ثابت در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد زین العابدین نجات ثابت را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.