--}} سیدهاشم پورآذرسا - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
سیدهاشم پورآذرسا

سیدهاشم پورآذرسا

3.1 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.5

امتحان

2.8

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید