سیدهاشم پورآذرسا

استاد سیدهاشم پورآذرسا

3.1 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.5

امتحان

2.8

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید
ثبت نام اساتید