علیرضا شفیعی موسوی

علیرضا شفیعی موسوی

2.5 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.4

امتحان

1.8

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته حسابداری

حسابداري

مديريت بيمه

حسابداری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی علیرضا شفیعی موسوی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علیرضا شفیعی موسوی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.