فاطمه سلیمانی آملی منفرد

فاطمه سلیمانی آملی منفرد

1.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.5

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

1.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فاطمه سلیمانی آملی منفرد در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فاطمه سلیمانی آملی منفرد را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.