فاطمه ماستری فراهانی

فاطمه ماستری فراهانی

2.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.5

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

1.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

متوسطه و آسون میگیره


رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فاطمه ماستری فراهانی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فاطمه ماستری فراهانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.