محبوبه یزدان پناه

محبوبه یزدان پناه

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت مالی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی محبوبه یزدان پناه در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محبوبه یزدان پناه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.