محمدعلی اسمعیل زاده

محمدعلی اسمعیل زاده

3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.3

امتحان

2.7

اخلاق

4

میانگین نمره

7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی محمدعلی اسمعیل زاده در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمدعلی اسمعیل زاده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.