کوروش امیراصلانی تبریز

کوروش امیراصلانی تبریز

4.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

5

امتحان

4.7

اخلاق

4.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

اقای اصلانی واقعا شرایط بچه ها را درک و تدریس بسیار خوبی دارند و نمره خوبی میشود از این استاد کسب کرد.

1400

استاد خوبیه

1398

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی ساخت و تولید