وحید سماواتیان

استاد وحید سماواتیان

2.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

3

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بی وجدان ترین استادی ک دیدم.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید