سر کار  مریم محمدی

استاد سر کار مریم محمدی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بسیار از نظر درس دادن،شخصیت و ادب استاد متینی هستند. به دانشجو احترام میگذارند.خوب درس میدهند و نمره دهی هم خوب است

سال 1402

درس از روی جزوه تدریس میشود و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد و کنفرانس 1 نمره در نمره پایانی به صورت کمکی دارد ودر جلسه اخر جاهای مهم رو اعلام میکنند میانترم ندارد و امتحان روانخوانی دارد و امتحان از 20 نمره میباشد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • ادبیات فارسی
ثبت نام اساتید