--}} محمد تقی عباسی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
محمد تقی عباسی

محمد تقی عباسی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد حضور و غیاب برایشان اهمیت ویژه ای دارد درس رو به صورت کلی و جامع تدریس میکنند میانترم ندارد و تحقیق و کنفرانس 2 نمره دارد(کمکی)

1396