محمد تقی عباسی

استاد محمد تقی عباسی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد حضور و غیاب برایشان اهمیت ویژه ای دارد درس رو به صورت کلی و جامع تدریس میکنند میانترم ندارد و تحقیق و کنفرانس 2 نمره دارد(کمکی)

سال 1396