محمد تقی عباسی

استاد محمد تقی عباسی

1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد حضور و غیاب برایشان اهمیت ویژه ای دارد درس رو به صورت کلی و جامع تدریس میکنند میانترم ندارد و تحقیق و کنفرانس 2 نمره دارد(کمکی)

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • مهندسی شیمی
ثبت نام اساتید