عبدالصادق بقال نژاد

استاد عبدالصادق بقال نژاد

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی عبدالصادق بقال نژاد در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عبدالصادق بقال نژاد را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.