مهدی بهروش

استاد مهدی بهروش

1.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

0.5

امتحان

2

اخلاق

1

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • آب شناسی
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید