مهدی بوشهری

مهدی بوشهری

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3

امتحان

3.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

13.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی صنایع

مهندسی عمران