مهدی بوشهری

استاد مهدی بوشهری

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.8

نمره

3.3

امتحان

3.5

اخلاق

4.8

میانه نمرات

16.8

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • مهندسی صنایع
ثبت نام اساتید