سمانه زارع استحریجی

سمانه زارع استحریجی

2 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بسیار عصبی و تندخو هستند . با دانشجو بی ادبانه و تحکمی صحبت می کند. کلاسهای صبح که با ایشون داشتیم معمولا با تاخیر زیاد و با چشمان پف کرده حاضر می شوند و از همان ابتدای صبح با همه بدخلقی می کند . غیبت زیاد دارد ولی با غیبت دانشجو برخورد شدید و حذف می کند. سوای از تدریس ضعیف ، بخاطر اخلاق غیرموجه توصیه نمی شود


رشته های مرتبط

شهرسازی