جلال ساجدی سابق

جلال ساجدی سابق

4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

4.2

امتحان

3.7

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

خیلی خوبه و همرو پاس میکنه فقط باید سر کلاس بری درس هارو رو خونی کنی همین…

1400

استاد روالیه

1398

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک