علیرضا سلیمی

علیرضا سلیمی

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.6

امتحان

4

اخلاق

3

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آب شناسی

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی برق قدرت

مهندسی نقشه برداری