#مهسا_امینی
علیرضا سلیمی

علیرضا سلیمی

2.5 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.8

نمره

2

امتحان

3.8

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آب شناسی

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی برق قدرت