عباسعلی صالح آبادی

عباسعلی صالح آبادی

3.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4

امتحان

4.5

اخلاق

4

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری