آرمیتا فاطمی مقدم

آرمیتا فاطمی مقدم

3 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.6

امتحان

3.1

اخلاق

3.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

اخلاقشون خوب هست و با همه دانشجو ها شوخی میکنند. خوب تدریس میکنند طوری که الفبای مهندسی برق رو خوب یاد میگیرید ولی جزوه شون کمی ناقص هست طوری که تو امتحان بعد از دیدن سوالا غافلگیر میشید. زیاد ارفاق نمیکنند و نمره ی خودتونو خواهید گرفت. در کل استاد بدی نیستند.


تدریس عالی امتحان عالی نمره اگر تمرینا رو تحویل بدین عالی


خیلی عالی درس میده و تمرین حل میکنه واسه امتحان هم الکترونیک ۱ هم الکترونیک ۲ عالیه مخصوصا الک ۲


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت

مهندسى برق