عباس فرخی

عباس فرخی

4.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.8

نمره

4.4

امتحان

4.6

اخلاق

4.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آب شناسی

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

برق - مهندسی کنترل