--}} عباس فرخی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
عباس فرخی

عباس فرخی

4.1 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4.3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

برق - مهندسی کنترل

آب شناسی

مهندسی نفت