غلامعلی هادوی نیا

استاد غلامعلی هادوی نیا

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

استاد خوبیه حتما باهاش بردارید

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید