غلامعلی هادوی نیا

غلامعلی هادوی نیا

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبیه حتما باهاش بردارید


رشته های مرتبط

مهندسی عمران