محمود پیروزنیا

استاد محمود پیروزنیا

4.7 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

4.3

اخلاق

5

میانه نمرات

16

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تدریس خوب و عالی بدلیل ارائه مفاهیم با بیان شیوا و ساده، سخت گیر در تمرین ها و پروژه

سال 1402

عالیه استاد از هر لحاظ

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • مهندسی نقشه برداری
ثبت نام اساتید