--}} محمود پیروزنیا - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
محمود پیروزنیا

محمود پیروزنیا

4.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.7

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

16

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالیه استاد از هر لحاظ

1397

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری