#مهسا_امینی
محمود پیروزنیا

محمود پیروزنیا

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالیه استاد از هر لحاظ


رشته های مرتبط

مهندسی عمران

مهندسی نقشه برداری