سیدعیسی کرانیان

سیدعیسی کرانیان

5 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد ماهه ماه، سرکلاسش خیلی خوش میگذره با اینکه کلاس فیزیکه، از نظر درس و نمره هم عالی