امیر ابریشمی فر

امیر ابریشمی فر

2.3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2

امتحان

1.9

اخلاق

2.9

میانگین نمره

11

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

راستش من با شیوه ی تدریس ایشون و فهموندن منظورشون به دانشجو مشکل داشتم (کلاس انلاین) به نظرم استاد خوبی هستن ولی نظر خاصی ندارم نه خوب بود نه بد بود دو کتاب فارسی و انگلییسی معرفی می کنن و به صورتPDFبراتون ارسال می کنن


رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مهندسی پزشکی

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

شیمی کاربردی

فنی و مهندسی معدن، گرایش استخراج